Çerez Örnek
canlı destek

Hakkımızda

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde temel ve ileri seviyede teorik ve uygulamalı fizik öğretimi yaparak, yüksek düzeyde araştırmacı insan gücü yetiştirmek, uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencilere modern bilimin içeriğini aktarmak ve bilimsel araştırmalar konusunda bilgilendirmek Fizik Bölümü'nün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Lisans eğitimi boyunca verilen dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İlk dört yarı-yılda temel fizik ve matematik dersleri tamamlandıktan sonra, son dört yarı-yılda ileri fizik ağırlıklı dersler zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Bu program, öğrencinin ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.

Fizik Bölümü'nde lisans düzeyinde verilen toplam derslerin yaklaşık yarısı (resmi olarak en az toplam derslerin %30'u) İngilizce dilinde verilmektedir. Modern bilimin geldiği seviye ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri evrensel boyutta takip edebilmek ve güncel bilimsel araştırmalara katkı sağlayabilmek, uluslararası bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek ve uluslararası yayınları takip edebilmeyi kolaylaştırmak amacıyla, lisans eğitiminin her aşamasında, Differential Equations, Electromagnetic Theory I-II, Quantum Mechanics I-II, Statistical Physics, Mathematical Physics I-II gibi çeşitli zorunlu dersler ve Nanophysics, Computer Applied Physics, Special Functions in Physics gibi seçmeli dersler bütünüyle ingilizce olarak verilmektedir. 

Bölümümüz öğrencileri Ege Üniversitesi ingilizce hazırlık okulunda 1 yıl süreyle hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra bölüme gelmekte ve derslerine devam etmektedirler. Hazırlık eğitiminin yanında, bölüm ders müfredatında ayrıca Scientific English dersleri de öğrencilerin bölüm derslerini ve bilimsel gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş içeriklerle verilmektedir. Bu şekilde, bölümümüz öğrencileri hem Fizik bilimini derin şekilde kavramış, hem de ileri düzeyde ingilizce öğrenmiş olarak mezun olmaktadırlar. Böylece hem bilim ve teknoloji alanında, hem de planladıkları gelecekteki profesyonel kariyerlerine ulaşmada uluslararası ortamlara rahatlıkla girebilmektedirler.

Fizik Bölümü, Fen Fakültesi’nin diğer bölümlerinde ve Ege Üniversitesi’nin diğer fakültelerinde verilen temel fizik derslerini de yürütmektedir.

Fizik Bölümü'nde, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminin yanında, çeşitli projelerde araştırmalar yapmak üzere doktora sonrası araştırmacılar da çalışmaktadır. Öncelikli olarak başarılı fizik öğrencileri, mezun olduktan sonra, hem ülkemizde, hem de dünyanın çeşitli saygın araştırma kurumlarında eğitim ve öğrenimlerine devam edebilmekte ve akademik alanda çalışmalar yürütebilmektedirler. Bunun yanında, fizik bölümü mezunları teknoloji geliştiren çeşitli araştırma-geliştirme laboratuvarlarında veya uluslararası araştırma kurumlarında çalışabilmektedirler.

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ