EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Akademik Kadromuz

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Prof.Dr. EMİNE CEBE

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 23 59

emine.cebe@ege.edu.tr

 

Doç.Dr. MİNE ÇAPAR

Tel: +90 232 - 311 23 79

mine.capar@ege.edu.tr

Moleküler simülasyon: sıvılar, sıvı kristaller, nano metaller

Doç.Dr. OZAN ÜNSALAN

Tel: +90 232 - 311 23 80

ozan.unsalan@ege.edu.tr

Meteoritlerin Kırmızıaltı&Raman Spektroskopik ve bazı yapısal karakterizasyon yöntemleriyle incelenmesi, Matris Ayrıştırma Kırmızıaltı Spektroskopisi, Moleküler Modelleme ve DFT, Kırmızıaltı & Raman spektroskopisinin Kültürel Miras ve tarihi objeler üzerinde uygulamaları

Doç.Dr. İLBEYİ AVCI

Tel: +90 232 - 311 23 82

ilbeyi.avci@ege.edu.tr

Kuantum Aygıt Fiziği (Sensör ve detektörler), Süperiletken Aygıtlar (SQUID, Josephson Junctions), Yarıiletken Aygıtlar (Transistorler, pn eklemleri), İnce Filmler ve Nanoteknoloji

Arş.Gör.Dr. EMİR HALİKİ

Tel: +90 232 - 311 23 61

emir.haliki@ege.edu.tr

Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, Ağ Analizleri, Biyofizik, Matematiksel Biyoloji

Genel Fizik Anabilim Dalı

Prof.Dr. MUSTAFA TEPE 

(ABD Başkanı – Bölüm Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 28 19

mustafa.tepe@ege.edu.tr

Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri (BSCCO, YBCO), Süperiletken Bulk ve İnce Filmler, Yarıiletken Fiziği

Prof.Dr. NADİDE KAZANCI

Tel: +90 232 - 311 28 45

nadide.kazanci@ege.edu.tr

Biyofizik, Sıvı Kristaller

Doç.Dr. CEMAL PARLAK

Tel: +90 232 - 311 23 83

cemal.parlak@ege.edu.tr

Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi & Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar, Fulleren Nano-Kafesler & Grafen Oksit Nano-Kompositler & Konak / Konuk Bileşikleri, Nano-Sistemlerin ve Biyoaktif Moleküllerin Yapısal, Titreşim ve Elektronik Özellikleri

Dr.Öğr. Üyesi TEOMAN YILDIZ

Tel: +90 232 - 311 17 58

teoman.yildiz@ege.edu.tr

Yarıiletkenler ve Fiziksel Elektronik

Dr.Öğr. Üyesi ÖZGÜR MASALCI

Tel: +90 232 - 311 54 39

ozgur.masalci@ege.edu.tr

Sıvı Kristaller

Dr.Öğr. Üyesi İPEK ŞAHİN

Tel: +90 232 - 311 28 54

ipek.sahin@ege.edu.tr

Biyofizik

Dr.Öğr. Üyesi MELEK DUYGU BİLGE

Tel: +90 232 - 311 23 76

duygu.bilge@ege.edu.tr

Biyofizik, Biyoaktif maddelerin yapısal, titreşimsel ve elektronik özellikleri

Dr.Öğr. Üyesi HÜMEYRA ÖRÜCÜ

(Erasmus Koord.)

Tel: +90 232 - 311 23 81

humeyra.orucu@ege.edu.tr

Optik ve İleri Lazer malzemeler, Nadir Toprak ve Geçiş Metal İyonu Katkılı Kristal ve Fosforlar, Dielektrik ve Lüminesans Spektroskopisi, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi

Arş.Gör.Dr. AYKUT EVREN YAVUZ

Tel: +90 232 - 311 23 64

aykut.evren.yavuz@ege.edu.tr

Liyotropik Sıvı Kristaller, Sıvı Kristallerin Optiksel Özellikleri ve Uygulama Alanları

Arş.Gör.Dr. İBRAHİM ÖZKEN

Tel: +90 232 - 311 23 72

ibrahim.ozken@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik

Öğr.Gör. NİLGÜN ÖZİŞ

Tel: +90 232 - 311 23 74

nilgun.ozis@ege.edu.tr

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN UTLU

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 54 31

gokhan.utlu@ege.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. ALPER ÇETİNEL

Tel: +90 232 - 311 23 72

alper.cetinel@ege.edu.tr

 

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

Prof.Dr. UĞUR TIRNAKLI

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 17 68

ugur.tirnakli@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik

Doç. Dr. METİN BİLGE

Tel: +90 232 - 311 23 60

metin.bilge@ege.edu.tr

Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar, Hesaplamalı Malzeme Fiziği

Dr.Öğr. Üyesi HÜSEYİN ŞİRİN

Tel: +90 232 - 311 23 76

huseyin.sirin@ege.edu.tr

Matematiksel Fizik

Dr.Öğr. Üyesi AHMET ÇELİKOĞLU

Tel: +90 232 - 311 17 67

ahmet.celikoglu@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik

Arş.Gör.Dr. ÖZGÜR AFŞAR

Tel: +90 232 - 311 17 67

ozgur.afsar@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik, q-istatistiği, Kaotik Sistemler, Denge Dışı Karmaşıklık Analizleri

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Prof.Dr. FÜSUN ÇAM

Tel: +90 232 - 311 17 63

fusun.cam@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Çevresel Radyoaktivite, Radyasyon Fiziği

Prof.Dr. MURAT GERÇEKLİOĞLU 

Tel: +90 232 - 311 17 57

murat.gerceklioglu@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Çekirdek Teorisi

Prof.Dr. CÜNEYT ÇELİKTAŞ

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 17 62

cuneyt.celiktas@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Nükleer Elektronik

Doç.Dr. RENA ÇİFTÇİ

Tel: +90 232 - 311 38 79

rena.ciftci@ege.edu.tr

Parçacık fiziği fenomenolojisi, Sinkrotron ışınımı üretimi

Doç.Dr. ABDULLAH ENGİN ÇALIK

Tel: +90 232 - 311 23 62

engin.calik@ege.edu.tr

Matematiksel Fizik

Doç. Dr. NASUF SÖNMEZ

Tel: +90 232 - 311 23 61

nasuf.sonmez@ege.edu.tr

Yüksek Enerji Fiziği, Parçacık Fiziği, Standart Model ve Ötesi Modeller, Çoklu Higgs Modelleri ve Süpersimetri, Temel Parçacıkların Madde ile Etkileşimlerinin Monte Carlo Simülasyonu

Arş.Gör.Dr. BAHADIR SAYGI

Tel: +90 232 - 311 23 72

bahadir.saygi@ege.edu.tr

Deneysel Nükleer Fizik, Nükleer Çok-Cisim Problemi, Egzotik Çekirdeklerin Yapısı, Gama ve Alfa Spektroskopisi, Ortalama Ömür Ölçümleri, Sıvı ve Plastik Işıldayıcılar, Radyasyon Dedektörleri Araştırma ve Geliştirme

Arş.Gör.Dr. BUKET CANBAZ ÖZTÜRK

Tel: +90 232 - 311 23 63

buket.canbaz.ozturk@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Çevresel Radyoaktivite