Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Akademik Kadromuz

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Doç.Dr. OZAN ÜNSALAN

(ABD Başkanı )

Tel: +90 232 - 311 23 80

ozan.unsalan@ege.edu.tr

Meteoritlerin Kırmızıaltı&Raman Spektroskopik ve bazı yapısal karakterizasyon yöntemleriyle incelenmesi, Matris Ayrıştırma Kırmızıaltı Spektroskopisi, Moleküler Modelleme ve DFT, Kırmızıaltı & Raman spektroskopisinin Kültürel Miras ve tarihi objeler üzerinde uygulamaları

Doç.Dr. MİNE ÇAPAR

Tel: +90 232 - 311 23 79

mine.capar@ege.edu.tr

Moleküler simülasyon: sıvılar, sıvı kristaller, nano metaller

Arş.Gör.Dr. EMİR HALİKİ

Tel: +90 232 - 311 23 61

emir.haliki@ege.edu.tr

Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, Ağ Analizleri, Biyofizik, Matematiksel Biyoloji

Öğr. Gör. Dr. OĞUZ GÜRBULAK

Tel: +90 232 – 311 17 65

E-posta: oguz.gurbulak@ege.edu.tr

Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi, Sıvı Kristaller, Surfaktanlar, Arayüzeyler

Genel Fizik Anabilim Dalı

Prof.Dr. MUSTAFA TEPE 

(ABD Başkanı – Bölüm Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 28 19

mustafa.tepe@ege.edu.tr

Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri (BSCCO, YBCO), Süperiletken Bulk ve İnce Filmler, Yarıiletken Fiziği

Prof.Dr. NADİDE KAZANCI

Tel: +90 232 - 311 28 45

nadide.kazanci@ege.edu.tr

Biyofizik, Sıvı Kristaller

Prof. Dr. CEMAL PARLAK

Tel: +90 232 - 311 23 83

cemal.parlak@ege.edu.tr

Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar, Fulleren Nano Kafesler, Karbon Nano Tüpler, Grafen Oksit Nano Kompositler, Konak-Konuk Bileşikler, İlaç Tasarımı ve Taşınımı

Dr.Öğr. Üyesi TEOMAN YILDIZ

Tel: +90 232 - 311 17 58

teoman.yildiz@ege.edu.tr

Yarıiletkenler ve Fiziksel Elektronik

Dr.Öğr. Üyesi ÖZGÜR MASALCI

Tel: +90 232 - 311 54 39

ozgur.masalci@ege.edu.tr

Sıvı Kristaller

Dr.Öğr. Üyesi İPEK ŞAHİN

Tel: +90 232 - 311 28 54

ipek.sahin@ege.edu.tr

Biyofizik

Dr.Öğr. Üyesi MELEK DUYGU BİLGE

Tel: +90 232 - 311 23 76

duygu.bilge@ege.edu.tr

Biyofizik, Biyoaktif maddelerin yapısal, titreşimsel ve elektronik özellikleri

Dr.Öğr. Üyesi HÜMEYRA ÖRÜCÜ

(Erasmus, Farabi ve Mevlana Koord.)

Tel: +90 232 - 311 23 81

humeyra.orucu@ege.edu.tr

Optik ve İleri Lazer malzemeler, Nadir Toprak ve Geçiş Metal İyonu Katkılı Kristal ve Fosforlar, Dielektrik ve Lüminesans Spektroskopisi, Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi

Arş.Gör.Dr. AYKUT EVREN YAVUZ

Tel: +90 232 - 311 23 64

aykut.evren.yavuz@ege.edu.tr

Liyotropik Sıvı Kristaller, Sıvı Kristallerin Optiksel Özellikleri ve Uygulama Alanları

Arş.Gör.Dr. İBRAHİM ÖZKEN

Tel: +90 232 - 311 23 72

ibrahim.ozken@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik

Öğr.Gör. NİLGÜN ÖZİŞ

Tel: +90 232 - 311 23 74

nilgun.ozis@ege.edu.tr

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Doç.Dr. İLBEYİ AVCI

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 23 82

ilbeyi.avci@ege.edu.tr

Kuantum Aygıt Fiziği (Sensör ve detektörler), Süperiletken Aygıtlar (SQUID, Josephson Junctions), Yarıiletken Aygıtlar (Transistorler, pn eklemleri), İnce Filmler ve Nanoteknoloji

Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN UTLU

Tel: +90 232 - 311 54 31

gokhan.utlu@ege.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. ALPER ÇETİNEL

Tel: +90 232 - 311 23 72

alper.cetinel@ege.edu.tr

 

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

Prof.Dr. UĞUR TIRNAKLI

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 17 68

ugur.tirnakli@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik

Doç. Dr. METİN BİLGE

Tel: +90 232 - 311 23 60

metin.bilge@ege.edu.tr

Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar, Hesaplamalı Malzeme Fiziği

Doç. Dr. ÖZGÜR AFŞAR

Tel: +90 232 - 311 17 67

ozgur.afsar@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik, q-istatistiği, Kaotik Sistemler, Denge Dışı Karmaşıklık Analizleri

Dr.Öğr. Üyesi HÜSEYİN ŞİRİN

Tel: +90 232 - 311 23 76

huseyin.sirin@ege.edu.tr

Matematiksel Fizik

Dr.Öğr. Üyesi AHMET ÇELİKOĞLU

Tel: +90 232 - 311 17 67

ahmet.celikoglu@ege.edu.tr

İstatistiksel Fizik

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Prof.Dr. CÜNEYT ÇELİKTAŞ

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 17 62

cuneyt.celiktas@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Nükleer Elektronik

Prof.Dr. FÜSUN ÇAM

Tel: +90 232 - 311 17 63

fusun.cam@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Çevresel Radyoaktivite, Radyasyon Fiziği

Prof.Dr. MURAT GERÇEKLİOĞLU 

Tel: +90 232 - 311 17 57

murat.gerceklioglu@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Çekirdek Teorisi

Doç.Dr. RENA ÇİFTÇİ

Tel: +90 232 - 311 38 79

rena.ciftci@ege.edu.tr

Parçacık fiziği fenomenolojisi, Sinkrotron ışınımı üretimi

Doç.Dr. ABDULLAH ENGİN ÇALIK

Tel: +90 232 - 311 23 62

engin.calik@ege.edu.tr

Matematiksel Fizik

Doç. Dr. NASUF SÖNMEZ

Tel: +90 232 - 311 23 61

nasuf.sonmez@ege.edu.tr

Yüksek Enerji Fiziği, Parçacık Fiziği, Standart Model ve Ötesi Modeller, Çoklu Higgs Modelleri ve Süpersimetri, Temel Parçacıkların Madde ile Etkileşimlerinin Monte Carlo Simülasyonu

Doç. Dr. BAHADIR SAYGI

Tel: +90 232 - 311 23 72

bahadir.saygi@ege.edu.tr

Deneysel Nükleer Fizik, Nükleer Çok-Cisim Problemi, Egzotik Çekirdeklerin Yapısı, Gama ve Alfa Spektroskopisi, Ortalama Ömür Ölçümleri, Sıvı ve Plastik Işıldayıcılar, Radyasyon Dedektörleri Araştırma ve Geliştirme

Arş.Gör.Dr. BUKET CANBAZ ÖZTÜRK

Tel: +90 232 - 311 23 63

buket.canbaz.ozturk@ege.edu.tr

Nükleer Fizik, Çevresel Radyoaktivite