Çerez Örnek
canlı destek

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

Matematiksel Fizik anabilim dalında, matematiksel fizik ve istatistiksel fiziğin en temel araştırma konuları olan doğrusal olmayan dinamik sistemler ve karmaşıklık analizleri (kaotik sistemler, senkronizasyon, genelleştirilmiş entropiler, fraktal boyut ve korelasyon analizleri vb), kendiliğinden organize kritiklik gösteren stokastik sistemler (deprem, ekonomi vb), insan-temelli fizyolojik sinyal analizleri (kalp ritmi, yürüyüş tepki kuvveti vb), iklim verisi analizleri, kesirsel diferansiyel denklem çözümleri, yoğunluk fonksiyonel teorisi, kuantum mekaniksel hesaplamalar, hesaplamalı malzeme fiziği, mikrodenetleyiciler ve sensörler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca üzerinde çalışılan sayısal analizlerin bir teorik altyapı ile desteklenmesi amaçlı yapılan çalışmalar da laboratuvar çalışmalarıyla paralel olarak yine matematiksel fizik anabilim dalındaki araştırma grupları tarafından sürdürülmektedir. Matematiksel Fizik anabilim dalında, Tübitak projeleri ve Ege Üniversitesi kaynaklı BAP Projeleri ile geliştirilen Linux Cluster Bilgisayar Laboratuarı ve altyapısı, birçok sayısal hesap ve simülasyon çalışmaları için uygun ortam ve şartları sağlamaktadır.

Laboratuvarda bulunan sistemler:
10 adet 64 bitlik (5 adet i7, 5 adet Pentium Core 2 Duo) hesap ucu (compute node), bir adet sunucu, bir yazıcı ve bir 20kVluk kesintisiz güç kaynağı.

Doç. Dr. METIN BİLGE (ABD Başkan Vekili)

Tel: +90 232 - 311 23 60

Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, Kuantum Mekaniksel Hesaplamalar, Hesaplamalı Malzeme Fiziği

E-posta: metin.bilge@ege.edu.tr

Doç. Dr. ÖZGÜR AFŞAR

Tel: +90 232 - 311 17 67

İstatistiksel Fizik, q-istatistiği, Kaotik Sistemler, Denge Dışı Karmaşıklık Analizleri

E-posta: ozgur.afsar@ege.edu.tr  

Doç. Dr. HÜSEYIN ŞİRİN

Tel: +90 232 - 311 23 76

Matematiksel Fizik

E-posta: huseyin.sirin@ege.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi AHMET ÇELİKOĞLU

Tel: +90 232 - 311 17 67

İstatistiksel Fizik

E-posta: ahmet.celikoglu@ege.edu.tr

Arş. Gör. Ertuğrul ÖZKAN

Tel: +90 232 - 311 17 60

 

E-posta: ertugrul.ozkan@ege.edu.tr

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ