Çerez Örnek
canlı destek

Misyon Vizyon

 

Ege Üniversitesi

Fen Fakültesi

Fizik Bölümü

MİSYON

 

Eğitim ve araştırma alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan; mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren; elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir üniversite olmak.

Fen Bilimleri alanında edindiği bilgiyi kullanabilen, öğretebilen, sentezleyen, problem çözme ve bilişim teknolojisinden faydalanabilen, iş yaşamlarında bilgi ve gereksinimlere çözüm üretecek fenciler yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim yapmak. Bunun sonucunda bilimsel araştırma ve projeler yürüterek kendisini yenileyen bilim insanlarıyla, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üretmektir.

 

Fizik alanında eğitimli, aldığı bu eğitimi kullanarak güncel hayata uygulayabilen, araştırmacı, sorgulayan, yeniliğe ve gelişime açık nitelikli bireyler yetiştirmek. Bu amaçlara uygun mevcut altyapı ve akademik olanakları geliştirmek.

 

VİZYON

 

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, örgütsel bağlılık ve aidiyetin yüksek olduğu, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Bilimsel ve teknolojik açıdan çağımızın gereğine uygun, ülkemiz gerçeklerin göz önüne alan, eğitim ve öğretimin temel ilke ve değerlerine sahip eğitim seviyesine ulaşmak ve günümüzdeki gelişme değişimlerini algılayabilen eğitim kadrosu oluşturmak. 

.

 Ulusal-Uluslararası bilimsel ve teknolojik standartlarda eğitim, öğretim, araştırma seviyesine ulaşma amacına uygun eğitim ve araştırmacı kadrosuna sahip bir Fizik Bölümü olabilmek. 

 

 

 

Öğretim Amaçları (ÖA)

Fizik Bölümü mezunlarının,

ÖA1

Fizik Bilim Dalındaki temel bilgi ve kavramları edinmiş,

ÖA2

Fizik yasalarını ve edinilen bilgileri bu alandaki temel problemlere uygulayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilen,

ÖA3

Alanında deneysel çalışma, araştırma yapabilme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme yetisi kazanan,

ÖA4

Sanayi, teknoloji, enerji ve sağlık gibi alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümünde fizik bilgilerini ve çağdaş teknikleri kullanabilen,

ÖA5

Bilimsel ve mesleki etik değerleri özümseyen,

ÖA6

Yeni fikir ve gelişime açık, fizik ile ilgili yenilikleri takip eden, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olan,

ÖA7

Yaşam boyu öğrenme bilincini benimseyen,

ÖA8

Ulusal ve uluslararası paydaşları ile farklı platformlarda etkileşimde bulunabilen,

bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ