Çerez Örnek
canlı destek

Bölüm Başkanı Mesajı

E.Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 1961 yılında kurulmuş olup ülkemizin en köklü fizik bölümlerinden biri olma özelliğindedir.  Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği ve Matematiksel Fizik olmak üzere beş anabilim dalı üzerinde organize olmuş ve bu anabilim dallarının kapsadığı alanlarda bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölümün öncelikli hedefi, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde araştırmacı insan gücü yetiştirmek, evrensel ölçekte araştırmalar yapmak ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlamaktır. Bilimsel ilerlemeye paralel olarak teknoloji geliştirme misyonu da olan fizik bölümünde yürütülen bilimsel araştırmaların sonuçları ve bulguları, mevcut bilimin prototip seviyesinde teknolojiye dönüştürülmesine de öncülük etmektedir.

Lisans seviyesindeki öğrencilere modern bilimin bütün süreçlerini aktarmak bölümün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Çift anadal ve yandal opsiyonları da sunulan fizik bölümünde, lisans eğitimi boyunca, ilk dört yarı-yılda temel fizik ve matematik dersleri tamamlandıktan sonra, son dört yarı-yılda ileri fizik ağırlıklı dersler, %30'u İngilizce olmak üzere, zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Bu program, öğrencinin ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendini yönlendirme olanağı sağlamaktadır. Fizik Bölümü, Fen Fakültesi’nin diğer bölümlerinde ve Ege Üniversitesi’nin diğer fakültelerinde verilen temel fizik derslerini de yürütmektedir.

 

Fizik Bölümü’nde yürütülen araştırmalar:

  • Süperiletkenlik ve Kuantum Aygıt Laboratuvarı: Yüksek sıcaklık süperiletkenleri ve yeni nesil yarıiletken malzemelerle aygıt geliştirme araştırmaları yapılmaktadır. Süperiletken kuantum aygıtlar (SQUIDs-Josephson Junctions), İnce film transistörleri ve ultra hassas detektörler üzerine araştırmalar yürütülmektedir.
  • Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı: Gama spektroskopisi kullanılarak çevresel ve jeolojik örneklerin düşük doğal radyoaktivite ölçümleri yapılmaktadır.
  • İnce Film Kaplama ve Katıhal Laboratuvarı: Metal ince filmler üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Termal buharlaştırma yöntemiyle cam ve Si gibi altlıklar üzerine metal filmler kaplanmakta ve bu filmlerin elektriksel karakterizasyonu yapılmaktadır.
  • Moleküler Biyofizik Laboratuvarı: İlaçların, antioksidanların ve pek çok gıda etken maddelerinin, hücrelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde çok önemli rollere sahip olan hücre membranlarıyla etkileşimleri spektroskopik (FTIR) ve kalorimetrik (DSC) teknikler kullanılarak incelenmektedir.
  • Sıvı Kristal Laboratuvarı: Liyotropik sıvı kristal ara fazlara  ait morfolojik, mezomorfik, optiksel, elektriksel ve reolojik özellikler araştırılmaktadır.
  • Non-Lineer Dinamik Laboratuvarı: Nonlineer dinamik sistemler ve karmaşıklık analizleri (kaotik sistemler, senkronizasyon, genelleştirilmiş entropiler, fraktal boyut ve korelasyon analizleri,..), kendiliginden organize kritiklik gösteren stokastik sistemler (deprem, ekonomi, ..) ve biyolojik sistem araştırmaları (kanser, kalp ritm ve beyin sinyalleri analizleri,..) yapılmaktadır.
  •  Tüm sayısal hesap ve simulasyon çalışmaları Linux Cluster Bilgisayar altyapısı ile gerçekleştirilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ