Çerez Örnek
canlı destek

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Katıhal Fiziği katı maddenin temel yapısıyla ilgilenir ve katıhal durumunda olan maddelerin mekanik, elektriksel, manyetik, termal, optik ve benzeri fiziksel özelliklerini deneysel yöntemler kullanarak inceler. Bu özellikleri temel fizik yasaları ile açıklayarak katı malzemenin davranışının anlaşılmasını sağlar. Katıhal Fiziği, yapılan deneysel çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçların uygulamaya yansımasıyla günlük hayatımızı doğrudan etkileyen bir daldır. Bunun yanısıra malzeme bilimi, nanoteknoloji, kimya, biyokimya ve biyoteknoloji vb. gibi alanlarla da sürekli etkileşim içinde olan bir dal olup çok disiplinli çalışmalara oldukça yatkındır.

Bölümümüz Katıhal Fiziği Anabilim Dalı’nda İnce Film kaplama laboratuvarı ve Katıhal Fiziği Araştırma laboratuvarı olmak üzere iki araştırma laboratuvarı mevcuttur. Öğretim üyelerimiz sahip olduğu deneysel altyapı ile aşağıda verilen konularda çalışmalar yapmaktadır.

  • Cam taşıyıcılı tek katlı veya çok katlı ince metal filmlerin üretimi,
  • VLSI ve ULSI teknolojileri için gerekli, düşük özdirenç, yüksek sıcaklık stabilitesine sahip metal-silisid yapıların üretimi,
  • Elektronik, optoelektronik ve nano-elektromekanik aygıtlarda kullanılma potansiyelleri nedeniyle anodik aluminyum oksit (AAO) kalıpların üretimi,
  • Metal oksit (ZnO ve CuO vb..) film ve nanoyapıların üretimi,
  • Ayrıca mikroelektronik, optoelektronik ve sensör uygulamalarında önemli yer tutan gözenekli silikon kalıpların elektrokimyasal anodizasyonla üretimi,
  • Elde edilen gözenekli yapıların elektrodepozisyon ile metal ile kaplanarak/ doldurularak nanotel, nanoparçacık ve nanoçubuk gibi metalik nanoyapıların üretimi,

Ayrıca yukarıda elde edilen tüm bu yapıların elektriksel, yapısal, optiksel, magnetik vb. fiziksel özellikleri bölümümüz Katıhal Fiziği araştırma laboratuvarı ile Malzeme Araştırma test ve analiz (EGE-Matal vb.) laboratuvarlarında gerçekleştirilen karakterizasyon çalışmaları ile incelenmektedir.

 

 

Doç. Dr. Gökhan UTLU

(ABD Başkanı)

Tel: +90 232 - 311 54 31

E-posta: gokhan.utlu@ege.edu.tr

Doç.Dr. İLBEYI AVCI

 

Tel: +90 232 - 311 23 82

Kuantum Aygıt Fiziği (Sensör ve detektörler), Süperiletken Aygıtlar (SQUID, Josephson Junctions), Yarıiletken Aygıtlar (Transistorler, pn eklemleri), İnce Filmler ve Nanoteknoloji

E-posta: ilbeyi.avci@ege.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Alper ÇETİNEL

Tel: +90 232 - 311 23 72

E-posta: alper.cetinel@ege.edu.tr

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ