Çerez Örnek
canlı destek

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

 

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

 

Farklı disiplinlerle etkin etkileşim içindeki atom ve molekül fiziği, maddenin yapısal özelliklerini, atom ve molekül düzeyinde inceleme amaçlı olup kuantum fiziğinin etkin uygulamalarını içermektedir. Öğrencilerimiz, tek ve çok elektronlu atomlar ve moleküllere ilişkin spektral verilerin kuramsal ve deneysel irdelenmesi konusunda bilgi kazanmaktadır. Bilimsel araştırmalarımız, ab initio ve yarı deneysel hesaplamalar, değişik simülasyon yöntemleri ve spektroskopik değerlendirmelerle moleküler özelliklerin incelenmesini kapsamaktadır. Aşağıda verilen bilimsel araştırmalarımıza ait çalışma konuları, çeşitli deneysel ve teorik yöntemlerle incelenmektedir.

 

 

Doç. Dr. EMİNE MİNE ÇAPAR

(ABD Başkanı Vekili)

 

Sıvı Kristaller, Sıvılar, Nanoparçacıklar, Arayüzeyler, Yüzey Etkileri (metal, grafen vb.), Ligandlar, Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi

Tel: +90 232 - 311 23 79

E-posta: mine.capar@ege.edu.tr

 

 

Doç. Dr. OZAN ÜNSALAN

 

Raman ve Kırmızıaltı Spektroskopi, Moleküler Modelleme (DFT), Meteoritler, Astrokimya, Astrobiyoloji, Kültürel Miras Malzemeleri (Arkeolojik buluntular, Pigmentler, Seramikler), Doğal bileşikler (flavonoidler, tatlandırıcılar vb.) ve İlaç tasarımı

Tel: +90 232 - 311 23 80

E-posta: ozan.unsalan@ege.edu.tr

 

 

 

Doç. Dr. EMİR HALİKİ

 

Gen dinamiği, Karmaşık Sistemler, Ağ Analizi, Astrobiyoloji, Astrofizik, Matematiksel Biyoloji, Sıvı Kristaller

Tel: +90 232 - 311 23 59

E-posta: emir.haliki@ege.edu.tr

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. OĞUZ GÜRBULAK

 

Ab-initio Yöntemleri, Moleküler Mekanik Yöntemler, Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi, Sıvı Kristaller, Surfaktanlar, Yüzeyler, Arayüzeyler

Tel: +90 232 - 311 17 65

E-posta: oguz.gurbulak@ege.edu.tr

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ