EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği ABD

pastedGraphic.png

Prof.Dr. EMINE CEBE
(ABD BŞK)

pastedGraphic_1.png

Doç.Dr. MINE ÇAPAR

Moleküler simülasyon: sıvılar, sıvı kristaller, nano metaller

  • Tel: +90 232 - 311 23 79
  • E-posta: mine.capar@ege.edu.tr                                  
  • Kişisel Web Sitesi

pastedGraphic_2.png

Doç.Dr. OZAN ÜNSALAN

Meteoritlerin Kırmızıaltı&Raman Spektroskopik ve bazı yapısal karakterizasyon yöntemleriyle incelenmesi, Matris Ayrıştırma Kırmızıaltı Spektroskopisi, Moleküler Modelleme ve DFT, Kırmızıaltı&Raman spektroskopisinin Kültürel Miras ve tarihi objeler üzerinde uygulamaları

pastedGraphic_3.png

Doç.Dr. İLBEYI AVCI

Kuantum Aygıt Fiziği (Sensör ve detektörler), Süperiletken Aygıtlar (SQUID, Josephson Junctions), Yarıiletken Aygıtlar (Transistorler, pn eklemleri), İnce Filmler ve Nanoteknoloji

pastedGraphic_4.png

Arş.Gör.Dr. EMIR HALIKI

Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler, Ağ Analizleri, Biyofizik, Matematiksel Biyoloji

  • Tel: +90 232 - 311 23 61
  • E-posta: emir.haliki@ege.edu.tr                                  
  • Kişisel Web Sitesi